T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Haluk AVUNDUK

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

-Ekip Başkanı

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

Mehmet EYMİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

- Çalışan Güvenliği sağlanması anlamında gerekli olan mali işleri düzenlemek ve takip etmek

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

- Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

-Atık yönetimi çalışmalarını kontrolünü sağlar.

-Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

-Kurumda can ve mal güveliğinin sağlanmasından sorumludur.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Cemil GÜLER

İşyeri Hekimi

- Çalışanların yapılması zorunlu sağlık taramalarının ve portör muayenelerinin düzenli olarak yapılabilmesi için yöntemleri takip edilmesini sağlamak.

Abdurrahman KAYA

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

Pınar YILMAZ

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Mehmet KAYALI

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Muhammed Fatih GENÇ

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Yudum BULUT

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

-Çalışan güvenliği konusunda birimlerde çalışan personelin ihtiyacı olan eğitimin planlanmasını sağlamak.

Raife BAŞPINAROĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,

-Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,

-Sağlık taramalarının yapılması konularını

-Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi

Rukiye POLAT

Çalışan Güvenliği

- Çalışanların yapılması zorunlu sağlık taramalarının ve portör muayenelerinin düzenli olarak yapılabilmesi için yöntemler belirlenmesini ve İşyeri Hekimi tarafından takip edilmesini sağlar.

Arife ERCİYAR

Çalışan Güvenliği

- Çalışanların yapılması zorunlu sağlık taramalarının ve portör muayenelerinin düzenli olarak yapılabilmesi için yöntemler belirlenmesini ve İşyeri Hekimi tarafından takip edilmesini sağlar.

Şenol Murat YILDIRIM

Laboratuvar Birimi Sorumlu Tek.

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen veriler doğrultusunda, Laboratuvar güvenlik programının oluşturulması için laboratuvar çalışanlarıyla ortak bir çalışma yürütür, yaşanan sorunlara yönelik birimlerle çalışmaları düzenler.

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen veriler doğrultusunda, Laboratuvar güvenlik programının oluşturulması için laboratuvar çalışanlarıyla ortak bir çalışma yürütür, yaşanan sorunlara yönelik birimlerle çalışmaları düzenler.

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

-Çalışan Güvenliği açısından elde edilen veriler doğrultusunda, Radyasyon Güvenliği ile ilgili yöntemlerin belirlenmesini sağlar, yaşanan sorunlara yönelik birimlerle çalışmaları düzenler.

-Radyasyona maruz kalan personellerin dozimetre takiplerinin düzenli şekilde yapılmasını sağlar.

Demet TEPE

Anestezi Birimi Sorumlu Tek.

-Toplantılarda çalışan güvenliği riskleri ve yaşanan olaylar ile ilgili gerektiğinde fikir yürüterek, uygulamalara dahil olur.

Sevilay ÖZASLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı

-Çalışanlara karşı yapılan fiziksel, sözlü ve psikolojik saldırıları risklerine karşı önlemler almak. Yaşanabilecek olaylarda çalışanlara destek sağlamak

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Komitenin sekretaryasını yapmak, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Şengül GÜLTEMUR

Sorumlu Hemşire

-Toplantılarda çalışan güvenliği riskleri ve yaşanan olaylar ile ilgili gerektiğinde fikir yürüterek, uygulamalara dahil olur.

Raziye KARS YILDIRIM

Ç.Acil Sorumlu Hemşiresi

-Toplantılarda çalışan güvenliği riskleri ve yaşanan olaylar ile ilgili gerektiğinde fikir yürüterek, uygulamalara dahil olur.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Hasan Ali SÖKMEN

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.