T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Durum ve Afet Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Kenan KAYGUSUZ

Başhekim (Komite Başkanı)

-Acil Durum Afet Yönetim Başkanı

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı

-Acil Durum Afet Yönetim Başkanı Yardımcısı

Mehmet EYMİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

-Finans Şefi

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Halkla İlişkiler Sorumlusu

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

-Operasyon Şefi

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-HAP Hazırlama Komisyonu

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması Ve Takibinin Sağlamak

Berna DEMİR

Ameliyathane Sor. Hekimi

-Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu

Sedat ÖZBAY

Acil Servis Sorumlu Hekimi

-Acil Servis ve KBRN Birim Sorumlusu

Bekir Sıtkı ÇİMEN

Anjiografi ve Hemodinami Ünitesi Sorumlusu

Anjiografi ve Hemodinami Birim Sorumlusu

Z.Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Tıbbi Teknik Danışma Kurulu/Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu Yardımcısı

Safiye Başak KAYHAN

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

-Ameliyathane Birim Sorumlusu

Hamide OTUGÜZEL

Anestezi Yoğunbakım-1 Sorumlu Hemşiresi

-Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması Ve Takibinin Sağlamak

Meral KARABEY

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

-Hastane Afet Triaj Birim Sorumlusu

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

-Görüntüleme Birim Sorumlusu

Şenol Murat YILDIRIM

Laboratuvar Sorumlu Tek.

-Laboratuvar Birim Sorumlusu

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

-Laboratuvar Birim Sorumlusu

Pınar YILMAZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-İş Güvenliği Sorumlusu

Abdurrahman KAYA

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-İş Güvenliği Sorumlusu

Mehmet KAYALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-İş Güvenliği Sorumlusu

M.Fatih GENÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-İş Güvenliği Sorumlusu

Serpil AKÇIL

İnşaat Teknikeri (Sivil Savunma Birimi) ( Toplantı Yöneticisi)

-HAP Sekretaryası

M.Fatih TIRAŞ

Sağlık Memuru (Sivil Savunma Birimi)

-HAP Sekretaryası

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Serpil AKÇIL

Ekip düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.