T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


LABORATUVAR HİZMETLERİ ANALİZ KOMİSYONU

Haluk AVUNDUK

Başhekim Yardımcısı ( Ekip Başkanı)

Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Komitede alınan kararların sahada çalışanları tarafından uygulanmasını sağlar.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü(Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek.

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

-“Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu” daha etkin kılınıp hizmet sunumunun iyileşmesi için saha ile ilgili veri paylaşımı yapmak.

Esra YILMAZ

Dahiliye Uzmanı

-“Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu” daha etkin kılınıp hizmet sunumunun iyileşmesi için saha ile ilgili veri paylaşımı yapmak.

S. Murat HOPOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-“Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu” daha etkin kılınıp hizmet sunumunun iyileşmesi için saha ile ilgili veri paylaşımı yapmak.

Kübra DOĞAN

Biyokimya Uzmanı

- Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu” daha etkin kılınıp hizmetlerin uygulanmasında rol oynar.

Şenol Murat YILDIRIM

Laboratuvar Sorumlu Tek..

-Sürecin uygulamaları sırasında rol alarak, yaşanan aksaklıkları tespit eder.

-Gerekli iyileştirme çalışmalarının başlamışında aktif rol alır.

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin uygulamaları sırasında rol alarak, yaşanan aksaklıkları tespit eder.

-Gerekli iyileştirme çalışmalarının başlamışında aktif rol alır.

-Komite sekreteryasını yapmak.

İlker SAZ

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

-Sürecin uygulanması sırasında HBYS tarafından destek sağlayarak, devamlılığı sağlar.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Sürecin, SKS kriterlerine uygunluğunu sağlamak

Uğur DOĞAN

Veri Hazırlama Sor.

-Gerekli ekipmanların tedarik ve eksikliğinin giderilmesinde rol alır.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Zeliha KANGAL

Ekip düzenli aralıklarla Yılda iki kez toplanır.