T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet İçi Eğitimlerin Tamamlanması

Güncelleme Tarihi: 26/05/2021


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün ilgi sayılı yazılarında belirtildiği üzere, Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini artırmak üzere hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimler Bakanlığımızın stratejik hedefleri ve politikaları ile birlikte personelin eğitim ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını analiz edebilmek amacıyla çalışma başlatmıştır. Bahsi geçen çalışmaya ilişkin anket.cbiko.gov.tr/Public/saglik adresinde yer alan soruların 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevaplandırılması gerekmektedir.