T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2021 Yılı Avukat Kadrosu Ünvan Değişikliği Sınavı

Güncelleme Tarihi: 28/05/2021


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün ilgi sayılı yazılarında belirtildiği üzere, Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı” yapılması ilgi (b) Makam Onayı ile uygun görülmüştür. Bahse konu sınava ilişkin duyuru metnine Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet  adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 26 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusu alınacak olan Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği yazılı sınavı, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde yapılacaktır.