T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Pembe Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


PEMBE KOD EKİBİ

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Hastane geneli bağlı bulunan çalışanların Pembe kod farkındalığını en üst düzeyde tutmaya yardımcı olur.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, uygulama sırasında yaşanacak ekipman ve ortamla ilgili aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak.

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, eksik malzemeleri tedarik etmek.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Sevilay ÖZASLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı

- Komitenin sekretaryasını yapmak

-Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtları düzenli tutar

Zehra ÇINGISIZ

Sorumlu Hemşire

-Pembe Kod İle İlgili Sahadan Bildirilebilecek Sorunlar Hakkında Farkındalık Sağlamak.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

-Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

-Pembe kod ile ilgili tatbikat organizasyonu yapmak,

Serhat ARKAZ

Güvenlik Ekip Amiri

-Pembe kod sırasında ortamın güvenliğinin sağlanması için ekibini koordine etmek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Sevilay ÖZASLAN

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.