Komite - Ekipler

Beyaz Kod Ekibi

BEYAZ KOD EKİBİ

Hüseyin GÖKGÖZ

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari Mali İşler Müdürü

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, eksik malzemeleri tedarik etmek.

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Hastane geneli bağlı bulunan çalışanların farkındalığını en üst düzeyde tutmayı sağlamak,

  • ·-Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,

-Ekibin koordinesini sağlamak

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Yusuf KORKMAZ

Sosyal Çalışmacı

-Komitenin sekretaryasını yapmak

-Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtları düzenli tutar.

Oya ALTAY

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

-Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

-Beyaz kod ile ilgili tatbikat organizasyonu yapmak,

Oğuzhan AKTAŞ

Güvenlik Ekip Amiri

-Beyaz kod sırasında ortamın güvenliğinin sağlanması için ekibini koordine etmek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Yusuf KORKMAZ

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.

04 Mayıs 2022