Komite - Ekipler

Antibiyotik Kontrol Komitesi

ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ

Ragıp SARIİSMAİLOĞLU

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

Ekip Başkanı

 

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Dilara YILDIRIM

Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikroorganizmaların direnç paternleri ve antibiyotik dirençlerinin değerlendirilmesini sağlar.

Işık ALTINKAYA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Bayram Ali MAMİK

Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Z. Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

S. Murat HOPOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

M. Mustafa ÖZCAN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Bilge KATIRCI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Burcu KAPICIOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Özlem ALDEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı(Toplantı Yöneticisi)

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Hatun ÖZTÜRK ÇERİK

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

Yeni çıkan antibiyotiklerin hastaneye alım ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, hastane yönetimine sunmak.

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Proflaksi rehberi hazırlamak.

Abdulvahap ASLAN

Yoğun Bakım Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Akif YILDIRIM

Beyin Cerrahisi Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Berna DEMİR

Anestezi Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Gülhan KOŞUCU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Mehmet KIŞ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

 

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Gamze DOYMUŞ

Eczacı

Hastanede kullanılması kabul edilen antibiyotik tüketim verilerini takibi ve gerekli durumlarda komiteye sunumu yapar

Ege GÖK

Eczacı

Hastanede kullanılması kabul edilen antibiyotik tüketim verilerini takibi ve gerekli durumlarda komiteye sunumu yapar

Raife BAŞPINAROĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Belirlenen Antibiyotik kullanım kurallarının sahada uygulanmasını takip etmek.

Selma KUZUCUOĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Belirlenen Antibiyotik kullanım kurallarının sahada uygulanmasını takip etmek.

Salih KARAHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Belirlenen Antibiyotik kullanım kurallarının sahada uygulanmasını takip etmek.

Fatma AYKURT DUMAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Belirlenen Antibiyotik kullanım kurallarının sahada uygulanmasını takip etmek.

Çilem TIBIK

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Belirlenen Antibiyotik kullanım kurallarının sahada uygulanmasını takip etmek. Toplantı planlayıcısı ve hazırlayıcısı olarak görev alır.

Komite kararlarının kayıtlarını tutmak ve ilgili birimlere iletmek.

 

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Salih KARAHAN

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.

04 Mayıs 2022