Hastane Yönetimi

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Fatih KARACA

Unvan:
 Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Mezun olduğu fakülte ve yılı: 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü – 2008
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği - 2016

Mesleki Deneyim:  
1997 – 2005 Sivas SSK Bölge Hastanesi (Müracaat, Fatura, CÜTF Hastanesi Tıbbi Sarf Eczanesi)
2006 – 2009 Sivas Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi)
2009-2010 Sivas Numune Hastanesi (Merkezi Satınalma Birimi)
2010-2012 Sivas Devlet Hastanesi (Fatura Birimi)
2012-2014 Sivas Devlet Hastanesi (Teknik Birim İşlerinin Takibi ve Koordinasyonu/Hastane Veri Giriş Elemanlarının Denetimi ve Sorumlusu/Fatura Birim Sorumlusu)

İdari Görevleri:       
2014 – 2017 Sivas Numune Hastanesi (İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı)
2017 - 2020 Sivas Numune Hastanesi (İdari ve Mali Hizmetler Müdürü) 
2020 - 2023 Sivas Numune Hastanesi (Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü) 

16 Ocak 2023