KBRN Arındırma Ünitesi
11 Mart 2022


Acil Servis bünyesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaynaklı tehlikeli maddelerin kasten, kazara veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri engellemek veya azaltmak amacıyla kurulan KBRN Ünitemiz aktiftir. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN maddelerle temas ve bulaşma olması halinde maruz kalan kişilerin bu maddelerden arındırılması için Acil Servis personeli tarafından hizmet verilmektedir