Komite - Ekipler

Anne Dostu Hastane Komisyonu

ANNE DOSTU HASTANE KOMİSYONU

Oğuzhan ÇETİNDAĞ

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Komisyon Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Yapılan uygulamaların kontrolünü yapmak.

M. Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Alanı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü(Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak

Bayram Ali MAMİK

Kadın Hastalıkları Uzmanı

-Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

-Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalı..

-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmasını sağlamak.

Esra ÖZPAY

Diyetisyen

-Doğumhane sürecinde anne ve/veya gebenin beslenme ihtiyaçlarını değerlendirmek ve karşılamak.

Seher ÖZBAY

Hasta Eğitim Birimi

-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

-Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanarak uygulamasını sağlamak.

-Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak.

 

Zehra ÇINGISIZ

Pediatri Kliniği Birim Sorumlusu

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Şenay KARAMAN

Doğum Sonu Kliniği Birim Sorumlusu

- Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak.

Ayşe METİ

Kadın Doğum Jinekoloji ve Gebe Kliniği Birim Sorumlusu

-Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmetini sağlamak.

Merve AKSOY

Kadın Hastalkları ve Doğum Cerrahisi Kliniği Birim Sorumlusu

- Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak.

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak.

Rabia GÜDEN

Doğumhane Birim Sorumlusu

- Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmetini sağlamak.

- Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

- Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

- Mahremiyet beklentileri itina ile karşılamak, hijyen ve konfor standartları yüksek tutmak.

- Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulamamak.

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Yasemin YÜCE KİŞİ

Çocuk Cerrahi Kliniği Birim Sorumlusu

Kliniğe yatan bebeklerin bakım sürecini sağlamak.

Şule GÜL

Bebek Hemşiresi

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Fatma KARAKUŞ

Kadın Doğum Acil Servis

-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmasını sağlamak.

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak

Umut DEMİRCİ

Çocuk Acil Servis Birim Sorumlusu

-Acile başvuran bebeklerin bakım sürecini sağlamak.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Rabia GÜDEN

Komisyon düzenli aralıklarla 6 ayda bir kez toplanır.

04 Mayıs 2022