Yönlendirme

Hasta Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar

HASTA ZİYARETÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hasta ziyareti için belirlenen saatlere (12:30 -13:30 / 18:00-19:30) mutlaka uyulmalıdır.
 • Ziyaretçilerin hasta yataklarına oturmamalı ve ziyareti olabildiğince kısa tutmalıdırlar.
 • Nezle, grip, ÜSYE gibi hastalığı olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidir.
 • Ziyaret saati dışında hasta ziyaret defterine hasta adı ve refakatçi adı kaydedilerek hekim ve hemşire izni ile ziyaretçi kartı karşılığında ziyaretler sağlanmalıdır.
 • Kardeş ziyaretçi ve çocuk ziyaretçi için enfeksiyon kontrol komitesi toplantısında yoğun bakım üniteleri, tıbbi onkoloji, hematoloji, palyatif bakım ünitesi gibi genel durumu bozuk ve mortalitesi yüksek hastaların bulunduğu bölümlerde çocuk psikiyatrisi önerileri eşliğinde alınması, izolasyon önlemleri uygulanan hasta odaları için ziyaretçi alımının kısıtlanması, diğer bölümlerde ise servis sorumlusu eşliğinde uygun zaman ve ortamda ziyarete izin verilmektedir.

 

HASTA REFAKATÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hasta refakatçileri yasalar gereği refakatçi kartı çıkarmak zorundadır.
 • Çocuk kliniklerinde hasta yanında tercihen bayan refakatçi kalmalıdır.
 • Kaloriferler üzerine çamaşır vs. asılmamalıdır.
 • Pencere önlerine yiyecek konulmamalıdır.
 • Yiyecek ve içecekler hasta etajerlerinde değil buzdolabında saklanmalıdır.
 • Hastanemizde klinik uzman doktorları tarafından sabah 08:15 -09:00 ,akşam 16:00-17:00 saatleri arasında hasta vizitleri yapılmakta ,hasta ve yakınlarına gerekli bilgi verilmektedir.
 • Doktor viziti sırasında refakatçiler koridorda beklemelidir.
 • Hastanemizde sigara içmek kesinlikle yasaktır. Hasta ve refakatçilerin bu kurala uymaları zorunludur.
 • Evsel atıklar siyah poşetli çöp kovalarına atılmalıdır.
 • Banyo ve tuvaletlerde peçete, tuvalet kağıdı vs. kullanıldığında çöp kovasına atılmalıdır.
 • Kliniklerde yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Yemek tabakları ofisteki masanın üzerine bırakılmalıdır.
 • Hasta etajerlerinin üzeri kalabalık olmamalı, temiz ve düzenli olmalıdır.
 • Klinik televizyonları saat 23:00’ten sonra uyuyan hastaları rahatsız etmemek için kapatılmalıdır.
 • Hafta sonu izin kullanan hasta ve refakatçiler pazartesi sabah 08:00’de kliniğe gelmelidirler.
 • Değerli eşyalarınız ve paranız mutlaka üzerinizde olmalıdır.
 • Hastane malzemelerine ve eşyalarına zarar verilmemelidir.
 • Hastaneye dışarıdan elektrikli alet getirilmemelidir.
 • Hastaya klinik hemşiresinin haberi olmadan diyeti dışında yemek yedirilmemelidir.
 • Refakatçiler ve hastalar genel temizlik kurallarına uymalı ve el yıkamaya dikkat etmelidirler.
 • Refakatçiler klinik hemşiresine haber vermeden hastalarını bırakıp gitmemeli ve hastanın refakatçi değişimlerinden klinik hemşiresini haberdar etmelidir.
 • Klinik doktoru ve hemşiresinin bilgisi dışında hastayı hastane dışına çıkarmayınız ve yatağı değiştirmeyiniz.

 

Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar

 • Yoğun bakım hastaları ile ilgili bilgi ve ziyaret saatleri yoğun bakım uygun olduğu takdirde doktorunuzun uygun görüşü ile 11:00–12:00 saatleri arasında olmak üzere günde 1 defadır. (Birinci derece yakınları, anne, baba, eş ve çocuk)
 • Salı günü hasta banyo günü olduğu için ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Ziyaret esnasında yoğun bakım girişinde bulunan galoşu giyerek elinize el antiseptiği uygulayınız.
 • Ziyarete gelirken yoğun bakımdan talep olmadığı sürece herhangi bir yiyecek, içecek ve çiçek getirilmesi yasaktır.

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Kardeş Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

 • Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çocuk ziyareti bebeğin kardeşi/kardeşlerinin ziyaretidir.
 • Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere veya babadan en az birinin refakatinde her gün veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saate 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir.
 • Ziyaretçi çocukların girişte elini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.
 • Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.
 • Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.
 • Respiratuvar Sinsisyal Virüsün (RSV) yoğun olduğu dönemlerde ve herhangi bir salgın durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi veya ünite sorumlusu tarafından veya acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatleri değiştirilebilir.
 • Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi belirtiler bulunmamalıdır.

 

Koroner Yoğun Bakım Hasta Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar

 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatmakta olan hastaların durumları hakkında birinci derecedeki yakınlarına bilgi verilmesi hekiminin yetkisindedir. Hekim tarafından hasta yakınlarına ayrıntılı bilgi verilir.
 • İzin verilen hastalara hasta yakınları aracılığı ile kitap, dergi, gazete temin edilmesi sağlanır.
 • Her gün saat 12:00-13:00arasında tıbbi bir sakınca yoksa hasta stabilize edildikten sonra yakınlarından birisi hekim ve hemşire izni ile içeri alınarak en fazla 5-10 dakika süreyle hasta ile görüştürülür. Konu ile ilgili bilgi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Talimatı’nda verilmiştir ve hasta yakınlarının görebileceği yere asılmıştır.


Psikiyatri Kliniği Ziyaretçilerinin Uyması Gereken Kurallar

 • Plastik kulplu bardak (cam ya da porselen olmayacak). 
 • Yemek kaşığı ve çay kaşığı (bıçak ve çatal olmayacak). 
 • Terlik, pijama, yedek kıyafet, peçete, havlu, diş fırçası ve macunu ile banyo ihtiyaçları gibi kişisel bakım malzemeleri.  Sigara (kullanan hastalar için).
 • Hastane tedavisi, tedavinin yalnızca küçük bir parçasıdır. Tedavinin temelini hastanıza verilen ilaçları evinde düzenli olarak kullanması, kontrollerine düzenli aralıklarla gelmesi, yakınlarının aktif olarak tedavi sürecine katılması oluşturur. Hastanızın tedavisinde tedavi ekibine gösterdiğiniz yardımlar için şimdiden teşekkür ederiz. Not: Lütfen hasta ziyaretlerinde aşağıdaki kurallara dikkat ediniz. 
 • Psikiyatri kliniğinde ziyaret saatleri her gün saat 12:30–13:30 arasındadır. Psikiyatri Kliniğinde akşam ziyareti yoktur ve ziyaret saati dışında kesinlikle ziyaret kabul edilmez. 
 • Ziyaretçilerin ziyaret saati içerisinde cep telefonu kullanmaları ve hastalara kullandırtmaları yasaktır. 
 • Hasta ziyaretlerine gelirken yanınızda 12 yaşından küçük çocuklar getirilmemelidir. 
 • Hasta yakınlarına her ayın 1. ve 3. haftası perşembe günü saat 13:00–14:00 arasında klinik hemşireleri tarafından eğitim verilmektedir. Bu eğitimlere katılmanız önemle rica olunur. 
 • Hastaların kendilerine ve çevrelerine zarar verme ihtimalini önlemek amacıyla hasta ziyaretlerine gelirken delici-kesici aletleri yanınızda getirmeyiniz. (tırnak makası, cam bardak, bıçak, çatal, şiş, tığ) 
 • Hastaya bireysel yiyecek getirmek ve hasta yanına yiyecek bırakmak yasaktır, getirilen yiyecekler personele teslim edilmelidir. Gelen yiyecekler çay ve meyve saatinde tüm hastalarla beraber tüketilir. 
 • Psikiyatri kliniğinde hasta odalarında ziyaret yapılmamakta olup, ziyaretler sadece dinlenme odasında yapılmaktadır. 
 • Ziyaret saatlerinde tedavi ekibinin uygun gördüğü hastalar yalnızca birinci dereceden akrabalarının refakatinde sadece hastane bahçesine ziyaret saati bitimine kadar izinli çıkarılabilir. 
 • Hasta yanına ilaç getirilmesi yasaktır. Hastanın özel kullanması gereken ilaçlar varsa doktoruna ve hemşiresine bilgi verilmelidir.10 Haziran 2022