T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 31/05/2021BAŞHEKİM

 

 

İletişim-Tanıtım

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 
 


İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü


 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü 

Başhekim Yardımcıları

 

 

Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürlüğü


  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


 


Müdür YardımcılarıSağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 


İdari Birimler
 

 
 


 


Klinik Mühendislik Birimi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


TİG


 

Diyabet Hemşireliği

 


 


 

 


  


İnsan Kaynakları/ÇKYS

 

 

Nutrisyon Hemşireliği

 

 

 

 

Kalite Yönetim Birimi

 

Laboratuvarlar

 

Arşiv

İstatistik Birimi

 

 

Eğitim Hemşireliği

 

 

 

 

Sivil Savunma

 

Biyokimya Laboratuvarı

 

Santral

Maaş Mutemetlik


 

Enfeksiyon Kontrol

  

Acil Servisler

 

Acil Laboratuvar


Berber

Hukuk Birimi


 

Supervizör Hemşire

  

Acil Servis

 

Kan Merkezi


Halkla İlişkiler

Ön Mali Kontrol Birimi


 

Sağlık Hizmetindeki Öğrenciler

  

Çocuk Acil

 

Mikrobiyoloji Laboratuvar


Temizlik Hizmetleri

Adli ve Kati Raporlar Birimi

 

 

 

  

Doğum Acil

 

Patoloji Laboratuvarı


Hasta İletişim

Nöbetçi Amirlik

 

 

Poliklinikler

 

 

 

 

Yoğun Bakımlar

 

Genetik Laboratuvarı

 

Veri Kayıt Hizmetleri

Sağlık Kurulu

 

 

Kan Merkezi

 

 

 

 

Dahili Yoğun Bakım

 

Görüntüleme

 

Bahçe-Otopark

Bilgi İşlem Birimi

 

 

Mehmetçik Poliklinik

 

 

 

 

Nöroloji Yoğun Bakım

 

Radyoloji

 

Çevre Birimi/ Atık Yönetimi

Fatura

 

 

Ana Bina Poliklinik

 

 

 

 

Koroner Yoğun Bakım

 

Nükleer Tıp

 

Klinik Destek Hizmeti

İhale Sonrası Takip Birimleri

 

 

ESWL-ESWT

 

 

 

 

Yeni Doğan Yoğun Bakım

 

Anjiyografi Ünitesi

 

Yemekhane Hizmetleri

HBYS

 

 

EEG-EMG

 

 

 

 

Anestezi Yoğun Bakım

 

MR

 

Çamaşırhane Hizmetleri

Vezne

 

 

TRSM

 

 

 

 

KVC Yoğun Bakım

 

Tıbbi Destek Birimler

 

Karşılama-Yönlendirme Hizmetleri

Sendika Masası

 

 

Tıbbi Birimler

 

 

 

 

Yataklı Dahili Klinikler

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Teknik Birim

Sağlık Hizmetleri Dışındaki Öğrenciler

 

 

Kan Transfüzyon Ünitesi

 

 

 

 

Pediatri Kliniği

 

Çalışan Sağ. ve Güv. Birimi

 

Güvenlik Hizmetleri

Ayniyat

 

 

Sterilizasyon Ünitesi

 

 

 

 

Dahiliye Kliniği

 

Hasta Hakları Birimi

 

Morg

Döner Sermaye-Gider Tahakkuk

 

 

Eczane

  

Enfeksiyon Hast Kliniği

 

SABİM


Terzihane

Satınalma Birimi

 

 

Diyet Birimi

  

Fiz.Ted. ve Reh. Kliniği

 

MHRS


Genel Evrak

Genel Bütçe Tahakkuk

 

 

Evde Sağlık Birimi

  

Fizik Tedavi Ünitesi

 

Sosyal Hizmet Birimi


Şoförler

Malzeme Yönetimi

 

 

Radyasyon Onkolojisi Ünitesi

  

Palyatif Bakım Ünitesi

 

Komite Komisyon Ekipler


 

Mehmetçik Ek Bina

 

 

Tıbbi Onkoloji Ünitesi

  

Endoskopi Ünitesi

 

Hasta Güvenliği Komitesi


 

Ön Mali Kontrol Birimi

 

 

 

  

Hematoloji Kliniği

 

Tesis Güvenliği Komitesi


 

Adli ve Kati Raporlar Birimi

 

 

 

  

Tıbbi Onkoloji Kliniği

 

Çalışan Güvenliği Komitesi


 

Nöbetçi Amirlik 

 
Nefroloji Kliniği


Eğitim Komitesi


 

Sağlık Kurulu

 

 

 

  

Hemodiyaliz Ünitesi

 

Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi


 

Bilgi İşlem Birimi

 

 

 

  

Kadın Doğum Gebe Kliniği

 

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Yönetimi Ekibi


 

 

 

 

 

  

Kardiyoloji Kliniği

 

Antibiyotik Kontrol Ekibi


 

 

 

 

 

  

Nöroloji Kliniği

 

Mavi/Beyaz / Pembe/Kırmızı Kod Ekipleri


 

 

 

 

 

  

Göğüs Hastalıkları Kliniği

 

İnşaat Yapım ve Onarım İşlemleri Kontrol Ekibi

 


 

 


 

 

  

Endokrinoloji Kliniği

 

Tıbbı Cihaz Yönetim Ekibi

 


 

 


 

 

  

Gastroenteroloji Kliniği

 

Temizlik Komitesi


 

 


 

 

  

Romatoloji Kliniği

 

Nütrisyon Destek Ekibi
 


 

 

  

Psikiyatri Kliniği

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


 

 

  

Perinatoloji Kliniği

 

Bina Denetim Ekibi

 

Yataklı Cerrahi Klinikler

 

Halkla İlişikler Ekibi

 

Yanık Ünitesi

 

Radyasyon Güvenliği Komitesi

 

Doğum Salonu

 

Sosyal Organizasyon Komitesi

 

Kadın Doğum Cerrahi Kliniği

 

Bebek Dostu Hastane Komisyonu

 

Genel Cerrahi Kliniği


Anne Dostu Hastane Komisyonu

 

Üroloji Kliniği


Kan Transfüzyon Komitesi

 

Ortopedi Kliniği


Konsültasyon Süreci Değerlendirme Ekibi

 

KBB Kliniği


Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

 

Göz Hastalıkları Kliniği

 

Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu

 

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

 

Yoğun Bakım Hizmetleri Analiz Komisyonu

 

Göğüs Cerrahi Kliniği

 

Organ Doku Bağışı Komitesi

 

Plastik Cerrahi Kliniği

 

Olguların Klinikopatoloji Konseyi

 

Gastro Cerrahi Kliniği

 

 

 

Cerrahi Onkoloji Kliniği

 

 

 

Pediatrik Cerrahi

 

 

 

Jinekolojik Onkoloji Kliniği

 

 
 

Destek ve Kalite Müdürlüğüne Bağlı Birimler 

 

 

 
 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimler 

 

 

 
 

Başhekimliğe Bağlı Birimler 

 

 

 
 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve Başhekimliğe Bağlı Birimler 

 

 


 

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Birimler