T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KBRN Arındırma Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 06/01/2020


Acil Servis bünyesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaynaklı tehlikeli maddelerin kasten, kazara veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri engellemek veya azaltmak amacıyla kurulan KBRN Ünitemiz aktiftir. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN maddelerle temas ve bulaşma olması halinde maruz kalan kişilerin bu maddelerden arındırılması için Acil Servis personeli tarafından hizmet verilmektedir