Evde Sağlık Hizmetleri - 4443833
18 Mayıs 2022

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında hastayı takip eden uzman hekimin planladığı tedavi çerçevesinde ve gerekli gördüğü; muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve tıbbi bakım hizmetlerinin verilmesidir.Aynı zamanda eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır.

Evde sağlık hizmetleri bireylerin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetleri konusunda deneyimli uzman bir kadro ile kendi ev ortamlarında hizmetin verilmesini sağlamak ve hizmet alan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.


Kimler yararlanabilir?

 • Yatağa bağımlı hastalar,
 • Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
 • İleri derecede KOAH vb. solunum sistemi hastaları,
 • Son dönem kanser hastaları,
 • İleri derecedeki kas hastaları,
 • Yatağa bağımlı engelli spastik çocuk hastalar,
 • Aşırı şişman, hareketi kısıtlı hastalar,
 • Son dönem destekleyici tedavi alması gereken hastalar

ACİL DURUMLARDA 112 İL AMBULANS SERVİSLERİNE VEYA HASTANE ACİL SERVİSLERİNE BAŞVURULMALIDIR.


Verilen Hizmetler Nelerdir?

 • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,
 • Lüzum halinde ilgili dal uzmanlarının konsültasyonu,
 • Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç raporlarının çıkarılmasına yardımcı olunması,
 • Gerekli durumlarda (acil durumlar hariç) hastanın evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan eve naklinin sağlanması
 • Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ağız, diş ve diş eti problemlerinin tedavisinin yapılması


Evde Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi Nasıldır?

 • Evde Sağlık Hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak, mesai saatleri içerisinde, başvurudan 24 saat içinde hizmet verme esasına göre çalışmaktadır.
 • Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya yakınları Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi444 38 33(ULUSAL ÇAĞRI MERKEZİ) no.lu telefonu arayarak İLK BAŞVURU yapılır. Eğer kayıtlı hasta iseler Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi03462217036 (Dahili 1113) aranarak randevu alınır.
 • Başvuruyu alan koordinasyon merkezi çalışanı tarafından adres ve hizmet doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ekiplerine yönlendirme yapılır.
 • Randevular hasta durumlarına göre birim hekimlerince düzenlenmesi yapılmaktadır.
 • Evde sağlık hizmeti ekibi tarafından hasta bireyin yerinde evde sağlık hizmeti gereksinimi tespit edilir.
 • Tespit sonucunda bireyin evde sağlık hizmetinden yararlanma kapsamında tedavi vb. hizmetleri bireyin evinde ziyaret edilerek yapılır.