T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Haluk AVUNDUK

Başhekim Yardımcısı

(Komite Başkanı)

Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Hasta mahremiyetinin sağlanması(ilgili alanlarda hizmet alımlarında mahremiyete öncelik verilmesi)

-Bilgi güvenliğinin sağlanması

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Hastaların doğru kimliklendirilmesi

-Hastaların güvenli transferi

-Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

-Hasta mahremiyetinin sağlanması

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Esra YILMAZ

Dahiliye Uzmanı

Görev alanı ile ilişkili İlaç Güvenliğinin sağlanması, Transfüzyon Güvenliğinin sağlanması, Hasta mahremiyetinin sağlanması

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Görev alanı ile ilişkili İlaç Güvenliğinin sağlanması, Transfüzyon Güvenliğinin sağlanması, Hasta mahremiyetinin sağlanması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Kübra DOĞAN

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Esra ŞAHİN

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Başak ORTAÇ

Eczacı

İlaç güvenliğinin sağlanması

İlker SAZ

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi Güvenliğinin sağlanması

Salih KARAHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

-Komitenin sekreteryasını yapmak, gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

- Kalite Yönetim Biriminde toplanan İstenmeyen Olay Bildirim formlarında belirtilen konularda kök neden analiz yapıldığında sekreteryasını yapmak

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Pınar YILMAZ

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

Mehmet KAYALI

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Merve AKSOY

Sorumlu Hemşire

Hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine bildirim yapmak

Hülya DOLANGEZ

Sorumlu Hemşire

Hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine bildirim yapmak

Mehtap ERTÖR

Sorumlu Hemşire

Hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine bildirim yapmak

Gamze ZAFER

Sağlık Fizikçisi

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Ş.Murat YILDIRIM

Laboratuvar Birimi Sorumlu Tek.

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Şeref DURAN

Kan Merkezi Birimi Sorumlu Tek.

-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

-Kan ve kan ürünlerinin doğru transferi

Yudum BULUT

Hizmet İçi Eğitim Birim Sorumlusu

-Eğitimleri Düzenlemek

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Esra YAPALI

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.