T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tesis Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hüseyin GÖKGÖZ

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

-Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari Mali İşler Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

-Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

-Kurumda can ve mal güveliğinin sağlanmasından sorumludur.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Murat AKPINAR

Makine Mühendisi

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Deniz KOŞAN

İnşaat Mühendisi

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Zekeriya ÖZKAN

Elektrik Teknisyeni

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Murat GEL

Ayniyat Birimi

-Birimlerde hasta ve çalışan personelin ihtiyacı olan mobilya malzemelerinin yeterliliğini sağlamak.

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Komitenin sekretaryasını yapmak, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

-Kalite Yönetim Biriminde toplanan istenmeyen olay bildirim formlarında belirtilen konularda kök neden analiz yapılması.

Serpil AKÇIL

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

-Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını sağlar.

Pınar YILMAZ

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Abdurrahman KAYA

İş Güvenliği Uzmanı

-Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

Haluk AYDOĞDU

Atık Yönetim Birim Sorumlusu

-Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

Sebati ÇİNGÖL

Biyomedikal Teknikeri

-Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

Fatma AYKURT DUMAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Binada bulunan bozukluklardan oluşabilecek enfeksiyonların engellenmesi.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Mehtap TETİK KAYA

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.