T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


EĞİTİM KOMİTESİ

Haluk AVUNDUK

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari Mali ve İşler Müdürü

Eğitim sağlanması anlamında gerekli olan mali işleri düzenlemek ve takip etmek

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sahada eğitimlerin yapıldığının kontrolünün sağlanması

 

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Alanı ile ilgili eğitimin sağlanması durumunu kontrol etmek

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Seher ÖZBAY

Hasta Eğitim Birimi Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Yudum BULUT

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Ayşe OKUYAN

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Pınar YILMAZ

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ile ilgili eğitim içeriklerinin hazırlanması ve personele eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

Birsel KOÇ

Diyabet Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Fatoş ALBAYRAK

Diyabet Eğitim Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Leyla TEMÜR

Düşük Klirens Eğitim Hemşiresi

Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

-Komitenin sekretaryasını yapmak, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Esra YAPALI

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.