T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Kenan KAYGUSUZ

Başhekim (Komite Başkanı)

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekip Başkanı

 

Ragıp SARIİSMAİLOĞLU

Başhekim Yardımcısı

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekip Başkanı Yardımcısı

-

Mehmet EYMİR

İdari Mali İşler Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

- Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolüne yönelik görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

S.Murat HOPOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını yapmak

Işık ALTINKAYA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını yapmak

Z.Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Toplantı Yöneticisi)

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı

-Toplantı kararlarının belirlenmesini sağlar

Burcu KAPICIOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını yapmak

Özlem ALDEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını yapmak

M.Merdan ÖZCAN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesini ve uygulanmasını yapmak

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Esra YILMAZ

İç Hastalıkları Uzmanı

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

 

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Berna DEMİR

Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Ameliyathane Hizmetlerinde Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının yürütülmesini sağlamak

Dilara YILDIRIM

Mikrobiyoloji Uzmanı

- Hastane enfeksiyonları sıklığını ve mikroorganizmaların direnç paternlerini yakından takip edip, salgın şüphesi olan olguları EKK ile paylaşmak.

- Ulusal ve uluslararası rehberler ışığında sterilizasyon-dezenfeksiyon prosedürleri ve talimatlarının uygunluğunu takip etmek

Hasan Volkan EGE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları Uzmanı

 

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar

Burcu Sayan BARBAROS

Yoğun Bakım Uzmanı

- Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının yürütülmesini sağlamak

Erdem YALÇINKAYA

Yoğun Bakım Uzmanı

- Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının yürütülmesini sağlamak

Başak URTAÇ

Eczacı

-Eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini takibini sağlamak ve gerekli durumlarda komite ile paylaşmak

 

Raife BAŞPINAROĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alır.

 

Salih KARAHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alır.

 

Sündüs POYRAZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Toplantının sekreteryasını yapar.

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alır.

 

Fatma AYKURT DUMAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alır.

 

Çilem TIBIK

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

-Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alır.

 

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Sündüs POYRAZ

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.