T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


TIBBI CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

Hakan YARICI

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

-Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Sahada kullanılan tıbbi cihaz yönetimi ile ilgili süreçlerin takibini yapmak.

M. Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Ahmet ÇİL

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Mevcut depo içerisindeki cihazların takibini yapmak

-Gelen cihazların dağıtımını kontrol etmek

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Mustafa ÖKSÜM

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Mevcut depo içerisindeki cihazların takibini yapmak

-Gelen cihazların dağıtımını kontrol etmek

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Z.Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.-Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu. Hekimi

-Sterilizasyon ünitesinde yer alan tıbbi cihazların bakım onarım kalibrasyon takibini yapmak

Gizem ÜNAL

Biyomedikal Mühendisi

-Tıbbi cihazların bakım, onarım ölçme ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasını koordine etmek,

-Kalibrasyonu yapılan cihazların, kalibrasyon etiketi bulunmasının sağlanmasını kontrol etmek.

Zekeriya ÖZKAN

Elektrik Teknisyeni

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Demet TEPE

Anestezi Birimi Sorumlu Tek.

-Ameliyathanede yer alan tıbbi cihazların bakım onarım kalibrasyon takibini yapmak

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

-Görüntüleme Hizmetleri içerisinde yer alan tıbbi cihazların bakım onarım kalibrasyon takibini yapmak

Şenol Murat YILDIRIM

Laboratuvar Birimi Sorumlu Tek.

-Laboratuvarlarda yer alan tıbbi cihazların bakım onarım kalibrasyon takibini yapmak

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

-Laboratuvarlarda yer alan tıbbi cihazların bakım onarım kalibrasyon takibini yapmak

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Murat GEL

Ayniyat Birimi

 

Hulusi AKTAŞ

Biyomedikal Depo Birimi

-Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri yapılmasının sağlanması

-Mevcut depo içerisindeki cihazların takibini yapmak

-Gelen cihazların dağıtımını kontrol etmek

Murat ŞAHİNBAY

Biyomedikal Depo Birimi

-Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri yapılmasının sağlanması

-Mevcut depo içerisindeki cihazların takibini yapmak

-Gelen cihazların dağıtımını kontrol etmek

Rıza ERDOĞAN

Biyomedikal Teknikeri

-Tıbbi cihazların bakım, onarım ölçme ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasını koordine etmek,

-Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmasının sağlanmasını kontrol etmek.

 

Mustafa AKBULUT

Biyomedikal Depo Birim Sorumlusu

-Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri yapılmasının sağlanması

-Mevcut depo içerisindeki cihazların takibini yapmak

-Gelen cihazların dağıtımını kontrol etmek

Sebati ÇİNGÖL

Biyomedikal Teknikeri

-Tıbbi cihazların bakım, onarım ölçme ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasını koordine etmek,

-Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmasının sağlanmasını kontrol etmek.

-Komitenin sekretaryasını yapmak.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Sebati ÇİNGÖL

Ekip düzenli aralıklarla 6 ayda bir kez toplanır.