T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mavi Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


MAVİ KOD EKİBİ

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

- Her vardiya için ekipleri ( CPR eğitimi almış en az bir hekim, bir sağlık çalışanı olmak üzere) belirlemek, Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin bulundurulmasını sağlamak

Mustafa ÇELİK

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, eksik malzemeleri tedarik etmek.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, uygulama sırasında yaşanacak ekipman ve ortamla ilgili aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Demet TEPE

Anestezi Teknisyen Sorumlusu

-Mavi kod nöbet listesini hazırlayarak nöbet tutacak kişilere bilgi vermek,

-Yapılan müdahale ile ilgili standarda uygun kayıtların tutulmasını sağlamak.

- Komitenin sekretaryasını yapmak

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

-Mavi kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

-Mavi kod ile ilgili tatbikat organizasyonu yapmak,

Yudum BULUT

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

-Mavi kod ile ilgili eğitimleri planlamak ve takibini yapmak.

İlker SAZ

Bilgi İşlem Birim Sor.

-Uyarı sisteminin çalışmasını kontrol ederek, yaşanan sorunların çözümünü sağlamak.

Murat ERDOĞAN

Bilgi İşlem Tek.

Uyarı sisteminin çalışmasını kontrol ederek, yaşanan sorunların çözümünü sağlamak.

Tekin YILMAZ

Santral Sorumlusu

-Uyarı sisteminin çalışmasını kontrol ederek, sahadaki çağrı numaralarının güncelliğini sağlamak.

Serhat ARKAZ

Güvenlik Ekip Amiri

-Mavi kod sırasında ortamın güvenliğinin sağlanması için ekibini koordine etmek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Demet TEPE

Ekip düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez ayın toplanır.