T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Beyaz Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


BEYAZ KOD EKİBİ

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari Mali İşler Müdürü

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, eksik malzemeleri tedarik etmek.

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Hastane geneli bağlı bulunan çalışanların farkındalığını en üst düzeyde tutmayı sağlamak,

  • ·-Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,

-Ekibin koordinesini sağlamak

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Sevilay ÖZASLAN

Sosyal Hizmet Uzm.

-Komitenin sekretaryasını yapmak

-Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtları düzenli tutar.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

-Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

-Beyaz kod ile ilgili tatbikat organizasyonu yapmak,

Serhat ARKAZ

Güvenlik Ekip Amiri

-Beyaz kod sırasında ortamın güvenliğinin sağlanması için ekibini koordine etmek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Sevilay ÖZASLAN

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.