T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kırmızı Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


KIRMIZI KOD EKİBİ

Kenan KAYGUSUZ

Başhekim (Komite Başkanı)

-Acil Durum Afet Yönetim Başkanı

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı

-Acil Durum Afet Yönetim Başkanı Yardımcısı

Mehmet EYMİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

-Finans Şefi

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Halkla İlişkiler Sorumlusu

Fatih KARACA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

-Operasyon Şefi

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Berna DEMİR

Ameliyathane Sor. Hekimi

-Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu

Bekir Sıtkı ÇİMEN

Koroner Anjiografi ve Hemodinami Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

-Koroner Anjiografi ve Hemodinami Ünitesi Sorumlusu

Z.Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Tıbbi Teknik Danışma Kurulu

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Meral KARABEY

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

-Hastane Afet Triaj Birim Sorumlusu

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

-Görüntüleme Birim Sorumlusu

Ş.Murat YILDIRIM

Laboratuvar Sorumlu Tek.

-Laboratuvar Birim Sorumlusu

Zeliha KANGAL

Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu

-Laboratuvar Birim Sorumlusu

Pınar YILMAZ

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

-İş Güvenliği Sorumlusu

Serpil AKÇIL

İnşaat Teknikeri (Sivil Savunma Birimi) (Toplantı Yöneticisi)

-HAP Sekretaryası

M.Fatih TIRAŞ

Sağlık Memuru (Sivil Savunma Birimi)

-HAP Sekretaryası

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Serpil AKÇIL

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.