T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bina Turları Denetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


BİNA TURLARI DENETİM EKİBİ

Hüseyin GÖKGÖZ

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

-Ekip Başkanı

Mehmet EYMİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

-Kendi alanına bağlı olan birimlerin çalışmalarının kontrolünü yapmak.

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Sahadaki bina denetimi kapsamında verilerin toplanmasını sağlamak.

Mehmet Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

-Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasını sağlar.

-Çevre düzenlemesini sağlar.

- Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmasını sağlar.

-Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

-Hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda bulunur.

-Tehlikeli maddelerin yönetim sürecini kontrol etmek.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

- Hastanemizdeki tüm alanlarının temizliğinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

- Hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda bulunur.

-Yemekhane ile ilgili kontrolleri yapar ,aksaklıklar durumunda düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Kendi alanına bağlı olan birimlerin çalışmalarının kontrolünü yapmak.

Mustafa ÖKSÜM

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Kendi alanına bağlı olan birimlerin çalışmalarının kontrolünü yapmak.

Hatice PALTACI

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Sahadaki bina denetimi kapsamında verilerin toplanmasını sağlamak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü (Toplantı Yöneticisi)

-Bina Turunda tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapar.

Murat AKPINAR

Makine Mühendisi

-Kazan dairesi, sıhhi tesisat, asansör, iklimlendirme, trijenerasyon, su depolarının güvenli kullanımına yönelik eksiklikleri tespit eder.

Deniz KOŞAN

İnşaat Mühendisi

-İnşaat, marangoz, demirhane ile ilgili eksiklikleri tespit eder.

Korhan KARADENİZ

Makine Mühendisi

-Kazan dairesi, sıhhi tesisat, asansör, iklimlendirme, trijenerasyon, su depolarının güvenli kullanımına yönelik eksiklikleri tespit eder.

Zekeriya ÖZKAN

Elektrik Teknikeri

-Elektrik güvenli kullanımına yönelik eksiklikleri tespit eder.

İbrahim KARADAĞ

Ayniyat Birimi

-Birimlerde hasta ve çalışan personelin ihtiyacı olan mobilya malzemelerinin yeterliliğini kontrol etmek

Halit ERTURHAN

Ayniyat Birimi

-Birimlerde hasta ve çalışan personelin ihtiyacı olan mobilya malzemelerinin yeterliliğini kontrol etmek

Yusuf ERTÜRK

Ayniyat Birimi

-Birimlerde hasta ve çalışan personelin ihtiyacı olan mobilya malzemelerinin yeterliliğini kontrol etmek

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Komitenin sekretaryasını yapmak Bina Turunda tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapar.

Serpil AKÇIL

İnşaat Teknikeri (Sivil Savunma Birimi)

-Acil çıkışların ve yangın ekipmanlarının etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

M.Fatih TIRAŞ

Sağlık Memuru (Sivil Savunma Birimi)

-Acil çıkışların ve yangın ekipmanlarının etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

Pınar YILMAZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

 

Abdurrahman KAYA

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

-Tehlikeli maddelerin yönetim sürecini kontrol etmek.

Mehmet KAYALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

 

M.Fatih GENÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

 

Haluk AYDOĞDU

Atık Yönetim Birim Sorumlusu

-Atık yönetimine yönelik düzenlemeleri yerinde takip eder ve denetler.

Bekir KELLECİ

Atık Yönetim Birim Yedek Sorumlusu

-Atık yönetimine yönelik düzenlemeleri yerinde takip eder ve denetler.

Gizem ÜNAL

Biyomedikal Mühendisi

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Akif ÇULHA

Biyomedikal Teknikeri

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Rıza ERDOĞAN

Biyomedikal Teknikeri

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Çağrı ŞAHİN

Biyomedikal Teknikeri

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Cengiz DİKİLİTAŞ

Biyomedikal Teknikeri

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Salih KARAHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Binada bulunan bozukluklardan oluşabilecek enfeksiyon engellenmesi.

Sündüs POYRAZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Binada bulunan bozukluklardan oluşabilecek enfeksiyon engellenmesi.

Fatma AYKURT DUMAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Binada bulunan bozukluklardan oluşabilecek enfeksiyon engellenmesi.

Çilem TIBIK

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Binada bulunan bozukluklardan oluşabilecek enfeksiyon engellenmesi.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Mehtap TETİK KAYA

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.