T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temizlik Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


TEMİZLİK KOMİTESİ

Mehmet FİDAN

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

-Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Kendisine bağlı olan birimlerin gelişen veya gelişebilecek sorunlarına ilişkin işbirliği ve uyum içerisinde çözüm sürecinde yer almak.

-Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.

-Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını ilgili birimler ile birlikte planlamak.

-Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Hastanedeki tüm alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun uygun şekilde yapılıp yapılmadığını değerlendirmek, kontrollerin yapılmasını sağlamak ve işleyişi denetlemek.

-Hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için temiz ve sağlıklı ortam oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak.

-Yemekhane ile ilgili kontrolleri yapmak, mevcut ve gelişebilecek sorunlara karşı düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

-Haşere ile mücadelede ilaçlama vb. uygulanması ve denetimini sağlamak.

- Personelle ilgili sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmak.

- Tehlikeli maddelerin ve atıkların yönetim sürecini kontrol etmek.

-Bahçe ve çevre düzenlemesini sağlamak.

M. Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Hastanedeki tüm alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun uygun şekilde yapılıp yapılmadığını değerlendirmek, kontrollerin yapılmasını sağlamak ve işleyişi denetlemek.

-Hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için temiz ve sağlıklı ortam oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak.

-Yemekhane ile ilgili kontrolleri yapmak, mevcut ve gelişebilecek sorunlara karşı düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

-Haşere ile mücadelede ilaçlama vb. uygulanması ve denetimini sağlamak.

- Personelle ilgili sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmak.

- Tehlikeli maddelerin ve atıkların yönetim sürecini kontrol etmek.

-Bahçe ve çevre düzenlemesini sağlamak.

Mustafa ÖKSÜM

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

-Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.

-Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü(Toplantı Yöneticisi)

Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

Sündüs POYRAZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Komitenin sekretaryasını yapmak, temizlik denetiminde tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapmak.

-Temizlik ve dezenfeksiyonun yetersizliğinden gelişen veya gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi, hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlara yönelik iş birliği sağlayarak çalışmalara katılmak.

-Birimlere özgü oluşturulan temizlik planlarının kontrolü ve bu plana göre temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını denetlemek.

-Temizlik formlarının kayıtlarının kontrolünü sağlamak.

-Dezenfektan maddelerin doğru kullanımını denetlemek.

Raife BAŞPINAROĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Komitenin sekretaryasını yapmak, temizlik denetiminde tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapmak.

-Temizlik ve dezenfeksiyonun yetersizliğinden gelişen veya gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi, hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlara yönelik iş birliği sağlayarak çalışmalara katılmak.

-Birimlere özgü oluşturulan temizlik planlarının kontrolü ve bu plana göre temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını denetlemek.

-Temizlik formlarının kayıtlarının kontrolünü sağlamak.

-Dezenfektan maddelerin doğru kullanımını denetlemek.

Salih KARAHAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Komitenin sekretaryasını yapmak, temizlik denetiminde tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapmak.

-Temizlik ve dezenfeksiyonun yetersizliğinden gelişen veya gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi, hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlara yönelik iş birliği sağlayarak çalışmalara katılmak.

-Birimlere özgü oluşturulan temizlik planlarının kontrolü ve bu plana göre temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını denetlemek.

-Temizlik formlarının kayıtlarının kontrolünü sağlamak.

-Dezenfektan maddelerin doğru kullanımını denetlemek.

Fatma AYKURT DUMAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Komitenin sekretaryasını yapmak, temizlik denetiminde tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapmak.

-Temizlik ve dezenfeksiyonun yetersizliğinden gelişen veya gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi, hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlara yönelik iş birliği sağlayarak çalışmalara katılmak.

-Birimlere özgü oluşturulan temizlik planlarının kontrolü ve bu plana göre temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını denetlemek.

-Temizlik formlarının kayıtlarının kontrolünü sağlamak.

-Dezenfektan maddelerin doğru kullanımını denetlemek.

Çilem TIBIK

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

-Komitenin sekretaryasını yapmak, temizlik denetiminde tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapmak.

-Temizlik ve dezenfeksiyonun yetersizliğinden gelişen veya gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi, hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için güvenli, temiz bir ortamın sağlanması ve bu süreçte yaşanabilecek sorunlara yönelik iş birliği sağlayarak çalışmalara katılmak.

-Birimlere özgü oluşturulan temizlik planlarının kontrolü ve bu plana göre temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasını denetlemek.

-Temizlik formlarının kayıtlarının kontrolünü sağlamak.

-Dezenfektan maddelerin doğru kullanımını denetlemek.

Murat GEL

Ayniyat Birimi

-Kullanılan mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği ve iç düzenleme gibi takibini yapmak.

Pınar YILMAZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunmak.

-Tehlikeli maddelerin yönetim sürecini kontrol etmek.

Bekir KELLECİ

Atık Yönetim Birimi

-Atık yönetimine yönelik düzenlemeleri ve eksiklikleri yerinde takip etmek ve denetlemek.

Haluk AYDOĞDU

Çevre Yönetim Birimi Sorumlusu

-Atık yönetimine yönelik düzenlemeleri ve eksiklikleri yerinde takip etmek ve denetlemek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Raife BAŞPINAROĞLU

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.