T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Haluk AVUNDUK

Başhekim Yardımcısı (Komite başkanı-Toplantı Yöneticisi)

-Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Sahada Radyasyon güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaları kontrol etmek.

M.Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Radyasyon güvenliğinin için fiziki koşulların oluşturulmasını sağlamak

-Alanıyla ilgili gerekli tedbirleri almak.

Ahmet ÇİL

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

-Radyasyon Güvenliği ile ilgili satın alma ve hizmet alım süreçlerinin takibini yapmak.

Halil ÇAYLAK

Radyoloji Uzman Hekimi

-Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu hekimi

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

 

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak.

 

Onur Erdem ŞAHİN

Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Sorumlu Hekimi

Mehmet KUCUR

Nükleer Tıp Birim Sorumlusu

Nükleer Tıp Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

Cengiz EGE

Görüntüleme Hizmetleri Birim Sorumlusu

Görüntüleme Hizmetleri Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

Bekir Sıtkı ÇİMEN

Koroner Anjiografi ve Hemodinami Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu

Anjiografi ve Hemodinami Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

Pınar YILMAZ

İş Güvenliği Uzmanı

Radyasyon güvenliği kapsamında Çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

Kürşat BÖLÜKBAŞI

Radyoloji Teknikeri

Görüntüleme Hizmetleri Kalite Birim Sorumlusu

Gamze ZAFER

Sağlık Fizikçisi

-Radyasyon onkolojisi Görüntüleme Hizmetleri

-Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi

-Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve toplumun radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması

-Çevresel radyasyon ölçümleri

-Radyasyon cihazları ya da kaynaklarının bakım ve kalibrasyonu

-Radyasyon kaynakları ile ilgili kazalar ve acil durumlar

-Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması ve izlenmesi

-Görüntüleme Hizmetlerinin işleyişine yönelik olarak randevu ve sonuç verme sürelerinin değerlendirilmesi

-Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ile ilgili çalışmaların görüşülmesi

-Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi

 

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Kürşat BÖLÜKBAŞI

Komite düzenli aralıklarla 4 ayda bir kez toplanır.