T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kan Transfüzyon Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Mehmet FİDAN

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı)

Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hastane çalışanlarına Kan Transfüzyonu ile ilgili farkındalık yaratmak için eğitimler yapıldığının kontrolünün sağlanmak.

Mustafa ÇELİK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Süreçle ilgili sahada yaşanacak idari sıkıntıların çözümünde rol oynar.

Ekipman eksikliğinde takip ve temininden sorumludur.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

Sağlık bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları yönetmeliği gereğince takip edilmesi zorunlu gösterge verilerinin zamanında ve doğru olarak toplanarak istatistiksel analizlerini yapmak, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

Ahmet ŞEYHANLI

Transfüzyon Merkezi Birim Sorumlu Hekimi (Toplantı Yöneticisi)

Transfüzyon ihtiyacını gidermek için uygulamaların bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak

Burcu SAYAN BARBAROS

Yoğun Bakım Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Erdem YALÇINKAYA

Yoğun Bakım Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Kağan KAMAŞAK

Beyin Cerrahi Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Hasan Volkan EGE

Kadın Doğum Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Mehmet KIŞ

Ortopedi Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Zeynep Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Esra YILMAZ

Dahiliye Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Kenan YENİHAYAT

Üroloji Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Bahri KÖROĞLU

Kardiyoloji Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Hasan BAŞÇIL

KardiyoVasküler Cerrahi Uzmanı

İlgili alanda transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamanın takip edilmesi, yaşanan sorunların komiteye bildirilmesinden sorumludur.

Şeref DURAN

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Laboratuvar Teknisyeni

İade ve imha süreçlerinin doğru yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.

Kan ve kan ürününün temini, hazırlanması, muhafazası ve transferine yönelik süreçlerin güvenli şekilde ve standartlara uygun yürütülmesini sağlamak. Komite sekreteryasını yapmak.

Ayten AKSOY

Hemovijilans Sor. Hemşiresi

Transfüzyon reaksiyonu geliştiğinde yapılacaklarla ilgili kuralları belirleyerek sürecin doğru işlemesini sağlamak ve sahada takibini yapmak.

Behiye ERDOĞAN

Göğüs Kliniği Sorumlu Hemşiresi

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Hilal ŞİMŞEK

Kardiyoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Şenay KARAMAN

Sorumlu Hemşire

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Demet TEPE

Anestezi Sorumlu Teknisyeni

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Züleyha YILDIRIM

Sorumlu Hemşire

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Hülya DOLANGEZ

Diyaliz Sorumlu Hemşire

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Hamide OTUGÜZEL

Anestezi Yoğun Bakım-1 Sorumlu Hemşiresi

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Rabiye ALTUN

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Seher KIRMIZIGÜL

Dahili Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Kimlik doğrulama ve transfüzyon sürecinde hasta izleminin doğru yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Şeref DURAN

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.