T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı İlaç Kullanım ve İlaç Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


AKILCI İLAÇ KULLANIM VE İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekip Başkanı Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirleme

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldığının kontrolünü sağlamak

Mustafa ÖKSÜM

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler için mali işlerin kontrolünü sağlamak

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Mevlüt Vural YÖNEM

Eczacı

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar. Özellikli hasta gruplarında(KOAH, Diyabet, Palyatif v.b) akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak,

Ege GÖK

Eczacı (Toplantı Yöneticisi)

Komitenin sekretaryasını yapmak, Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar. Özellikli hasta gruplarında(KOAH, Diyabet, Palyatif vb.) akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak,

Gamze DOYMUŞ

Eczacı

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar. Özellikli hasta gruplarında(KOAH, Diyabet, Palyatif vb.) akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak,

Esra YILMAZ

Dahiliye Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Burcu SAYAN BARBAROS

Yoğun Bakım Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Mehmet KIŞ

Ortopedi Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Gülhan KOŞUCU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Ali Ekrem AYDIN

Geriatri Uzmanı

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması ve takibinin sağlanması

 

Sudiye PAKOĞLU

Sorumlu Hemşire

Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapmak.

Selma ALBAN

Sorumlu Hemşire

Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapmak.

Raife BAŞPINAROĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Doğru Antibiyotik Profilaksi takibinin yapılmasını sağlamak.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Ege GÖK

Komite düzenli aralıklarla 4 ayda bir kez toplanır.