T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nütrisyon Destek Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Hüseyin GÖKGÖZ

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

Ekip Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hastane çalışanlarına Nutrisyon desteği ile ilgili farkındalık yaratmak için eğitimler yapıldığının kontrolünün sağlanması

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Burcu Sayan BARBAROS

Yoğun Bakım Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar vermek ve yerleştirmek

Erdem YALÇINKAYA

Yoğun Bakım Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar vermek ve yerleştirmek

Berna DEMİR

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek Enteral-parenteral yola karar vermek ve yerleştirmek

Cem YENİCESU

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak,

Musa TOPRAK

Nöroloji Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak,

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak,

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 

Ege GÖK

Eczacı

Enteral veya Parenteral beslenme Ürünlerin temini, Miat Kontrolü, Ürün Çeşitliliğinin sağlanması

Gamze DOYMUŞ

Eczacı

Enteral veya Parenteral beslenme Ürünlerin temini, Miat Kontrolü, Ürün Çeşitliliğinin sağlanması

Esra ÖZPAY

Diyetisyen

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını düzenlemek

Havva KANAK

Hemşire

Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını düzenlemek Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin korunması bakımı ve eksiklerinin Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların (Katater sepsislerini vb.) önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder. Tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar. Komitenin sekretaryasını yapmak,

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Havva KANAK

Ekip düzenli aralıklarla 4 ayda bir kez toplanır.