T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Konsültasyon Süreci Değerlendirme Ekibi

Güncelleme Tarihi: 25/03/2021


KONSÜLTASYON SÜRECİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Hakan YARICI

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

- Komite Başkanı

Sedat ÖZBAY

Acil Servis Sorumlu Uzman Hekimi (Toplantı Yöneticisi)

-Konsültasyon işlemleri ile konsültasyon sonrası yatış işlemlerinin etkin şekilde yürütülebilmesini sağlamaktır.

-Toplantılarda, acil serviste konsültasyonu istenen hastalara yönelik vaka sunumları ve tartışmaları yapılır.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirmeler için kararlar alınır.

-Acil serviste konsültasyonu istenen hastalara yönelik vaka sunumları ve tartışmaları yapar.

Meral KARABEY

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

-Süreçle ilgili kalite birimiyle koordineli çalışıp, HBYS üzerinden konsültasyon sürelerini kontrol eder.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması ve Takibini Sağlamak

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirmeler için alınan kararların uygulanmasını kontrol eder.

Kağan KAMAŞAK

Beyin Cerrahi Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Burak TÜRKAY

KBB Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Berna DEMİR

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Yasin ÇAKMAK

Göz Hastalıkları Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Arif ÇİPİL

Psikiyatri Uzman

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Kenan YENİHAYAT

Üroloji Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Hasan BAŞÇIL

KVC Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Bahri KÖROĞLU

Kardiyoloji Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Mutlu DOĞAN

Genel Cerrahi Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Z.Banu RAMAZANOĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Gülhan KOŞUCU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Esra YILMAZ

Dahiliye Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Mehmet KIŞ

Ortopedi Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Hasan Volkan EGÊ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Musa TOPRAK

Nöroloji Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Cem YENİCESU

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

-Komitede alınan kararların birimlerindeki diğer hekimlere ulaştırılmasını sağlar.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirme çalışmalarına katılır.

Raziye KARS YILDIRIM

Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi

-Süreçle ilgili kalite birimiyle koordineli çalışıp, HBYS üzerinden konsültasyon sürelerini kontrol eder.

Fatma KARAKUŞ

Kadın Doğum Acil Sorumlu Hemşiresi

-Süreçle ilgili kalite birimiyle koordineli çalışıp, HBYS üzerinden konsültasyon sürelerini kontrol eder.

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması ve Takibinin Sağlamak.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirmeler için alınan kararların uygulanmasını için çalışmalar yapar.

-HBYS üzerinden aylık olarak verilerin takibini yaparak hedef değerin aşılıp aşılmadığını kontrol eder.

Hasan Ali SÖKMEN

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması ve Takibinin Sağlamak.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirmeler için alınan kararların uygulanmasını için çalışmalar yapar.

-HBYS üzerinden aylık olarak verilerin takibini yaparak hedef değerin aşılıp aşılmadığını kontrol eder.

-Komitenin sekreteryasını yapmak.

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS Ve Verimlilik Kriterlerine Uygunluğunu Sağlamak.

-Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet Başlatılması ve Takibinin Sağlamak.

-Sürecin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli görülen iyileştirmeler için alınan kararların uygulanmasını için çalışmalar yapar.

-HBYS üzerinden aylık olarak verilerin takibini yaparak hedef değerin aşılıp aşılmadığını kontrol eder.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Hasan Ali SÖKMEN

Ekip düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.