T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anne Dostu Hastane Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


ANNE DOSTU HASTANE KOMİSYONU

Mesut PARLAK

Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı)

-Komisyon Başkanı

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

-Yapılan uygulamaların kontrolünü yapmak.

M.Erdinç KUŞKIRA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

-Alanı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü(Toplantı Yöneticisi)

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak

Hasan Volkan EGE

Kadın Hastalıkları Uzmanı

-Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

-Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalı..

-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmasını sağlamak.

Esra ÖZPAY

Diyetisyen

-Doğumhane sürecinde anne ve/veya gebenin beslenme ihtiyaçlarını değerlendirmek ve karşılamak.

Seher ÖZBAY

Hasta Eğitim Birimi

-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

-Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanarak uygulamasını sağlamak.

-Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak.

 

Zehra ÇINGISIZ

Pediatri Kliniği Birim Sorumlusu

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Şenay KARAMAN

Doğum Sonu Kliniği Birim Sorumlusu

- Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak.

Ayşe METİ

Kadın Doğum Jinekoloji ve Gebe Kliniği Birim Sorumlusu

-Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmetini sağlamak.

Merve AKSOY

Kadın Hastalkları ve Doğum Cerrahisi Kliniği Birim Sorumlusu

- Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak.

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak.

Rabia GÜDEN

Doğumhane Birim Sorumlusu

- Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmetini sağlamak.

- Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamasını sağlamak

- Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak.

- Mahremiyet beklentileri itina ile karşılamak, hijyen ve konfor standartları yüksek tutmak.

- Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulamamak.

- Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmasını sağlamak

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Yasemin YÜCE KİŞİ

Çocuk Cerrahi Kliniği Birim Sorumlusu

Kliniğe yatan bebeklerin bakım sürecini sağlamak.

Şule GÜL

Bebek Hemşiresi

-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmasını sağlamak.

Fatma KARAKUŞ

Kadın Doğum Acil Servis

-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmasını sağlamak.

Mehtap TETİK KAYA

Kalite Birim Sorumlusu

-Sürecin, SKS ve verimlilik kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlamak

Raziye KARS YILDIRIM

Çocuk Acil Servis Birim Sorumlusu

-Acile başvuran bebeklerin bakım sürecini sağlamak.

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Rabia GÜDEN

Komisyon düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez toplanır.