T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sivas Numune Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakım Hizmet Süreçlerinin İyileştirme Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 17/03/2021


YOĞUN BAKIM HİZMET SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Hüseyin GÖKGÖZ

Başhekim Yardımcısı (Komite Başkanı- Toplantı Yöneticisi )

Ekip Başkanı Yoğun bakım hastalarının 3 aylık analizi yapılarak üst yönetimle paylaşılması

Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Yoğun Bakım alanlarında hasta bakım süreci ile ilgili çalışmaların koordinasyon ve kontrolünü sağlamak

Mehmet KÖMÜRCÜ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

Mustafa ÖKSÜM

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Hastane Yoğun Bakım için gerekli olan mali işleri düzenlemek ve takip etmek

Fatma KARACALAR BİNİCİ

Kalite Direktörü

Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Esra YAPALI

Kalite Birim Sorumlusu

Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak

Burcu Sayan BARBAROS

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğun bakım servislerine hastanın yatırılması, takip ve tedavi işlemleri ile konsültasyon hizmetlerinin verilmesi, taburcu edilmesi veya kurum dışına sevk edilmesine, lüzumu halinde ilgili dal uzmanı tabipler ile birlikte değerlendirerek karar verir.

Erdem YALÇINKAYA

Yoğun Bakım Uzmanı

Yoğun bakım servislerine hastanın yatırılması, takip ve tedavi işlemleri ile konsültasyon hizmetlerinin verilmesi, taburcu edilmesi veya kurum dışına sevk edilmesine, lüzumu halinde ilgili dal uzmanı tabipler ile birlikte değerlendirerek karar verir.

Berna DEMİR

Anestezi Uzmanı

 

Çiğdem GÜRSES GÜVENÇ

Eczacı

Yoğun Bakımda yatan hastaların ilaç ve sarf malzemelerin karşılanmasını sağlamak.

Tuğçe YÖRÜK

Eczacı

Yoğun Bakımda yatan hastaların ilaç ve sarf malzemelerin karşılanmasını sağlamak.

Bahri KÖROĞLU

Kardiyoloji Uzmanı

 

Sedat ÖZBAY

İlk ve Acil Yardım Uzmanı

Acil servise başvurup yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavisini yaparak ivedilikle yoğun bakıma transferini sağlamak.

Salih SALİHOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından hasta ihtiyaçları belirlenerek tedavi planlanmalı, Nöroloji hastaları gibi yoğun bakım sonrasında Fiziksel Rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalara FTR klinikleri ile birlikte planlama yapılmalıdır.

Kübra ASLAN

Fizyoterapist

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından hasta ihtiyaçları belirlenerek tedavi planlanmalı, Nöroloji hastaları gibi yoğun bakım sonrasında Fiziksel Rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalara FTR klinikleri ile birlikte planlama yapılmalıdır.

Yusuf KORKMAZ

Sosyal Çalışmacı

Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur, hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

Meral KARABEY

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Acil servise başvurup yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavisini yaparak ivedilikle yoğun bakıma transferini sağlamak.

Hamide OTUGÜZEL

Anestezi Yoğun Bakım-1 Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Aydın ARVAS

Anestezi Yoğun Bakım-2 Sorumlu Hemşiresi

Komitenin sekretaryasını yapmak, Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Kübra AFŞAR

Anestezi Yoğun Bakım-3 Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Seher ARSLANLIOĞLU

Dahili Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Bedirhan AKÇAY

Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Rabiye ALTUN

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Emine YILMAZ

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Hilal ŞİMŞEK

Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Verimlilik Yerinde Değerlendirme kapsamında istenen verilerin analizi yapmak, Hastaların takip ve tedavilerinin düzenli yapılmasını sağlamak.

Havva KANAK

Nütrisyon Hemşiresi

Yoğun Bakımdaki beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek. Besin öğelerinin alımını düzenlemek

Toplantı Planlama ve Toplantı Kayıtlarının Alınmasından Sorumlu Kişi: Aydın ARVAS

Komisyon düzenli aralıklarla 1 ayda bir kez toplanır.