Çocuk Gastroenterolojisi

Klinik Hakkında

Çocuk Gastroenterolojisi ve Beslenme'de, 0–16 yaş grubu çocukluk çağında görülen sindirim sistemi, karaciğer hastalıkları ve beslenme bozukluklarının tanı, tedavi ve izlemi yapılır.

08 Nisan 2022